RIEŠENIE PRE

MODERNÉ  BÝVANIE ...

Čo je HEATFLOW® ...

HEATFLOW® je jednoduchý a účinný vykurovací systém určený pre dosiahnutie najvyššieho tepelného komfortu vo vašej stavbe. Predstavuje systém celoplošného, sálavého a akumulačného vykurovania, ktorý najčastejšie využívame ako podlahové vykurovanie, avšak je možné ho inštalovať aj ako vykurovanie stropné. Heatflow® je veľmi úsporným spôsobom napájaný z elektrickej energie.

Kde sa Heatflow® hodí?

Technológia Heatflow® vás neobmedzuje pri výbere povrchovej pokládky. Je to vykurovanie univerzálne využiteľné v širokom spektre stavieb súčasnosti, a to najmä nízko energetických a pasívnych rodinných domov, ale aj rekreačných objektov, ubytovacích zariadení či administratívnych priestorov. Je možné ho však použiť i na vykurovanie priemyselných objektov, skladových priestorov, ako aj objektov s osobitnou potrebou dodania tepla, napr. wellness centier. Heatflow® je vynikajúcim vykurovaním aj do starších objektov a historických objektov, avšak za podmienky, že prešli rekonštrukciou. Systém je uplatniteľný pri rozličných konštrukčných materiáloch ( pri muro-vaných stavbách z tehly alebo pórobetónu, drevostavbách, keramických stavbách a stavbách z iných materiálov.

Výhody vykurovania s fóliami Heatflow®:

 • Komfortné vyhrievanie - fólia Heatflow® Vám zabezpečí komfortné vyhrievanie a požadované teplo na vysokej úrovni nielen vo Vašom byte, dome, či obytnej miestnosti, ale aj v hoteloch, reštauráciách, kaviarňach, obchodných a administratívnych strediskách, materských školách, nemocniciach, chatách, športových zariadeniach, poľnohospodárskych stavbách a všade tam, kde sa vyžaduje teplo.

 • Výrazná úspora energie - vykurovanie miestností infračervenou vyhrievacou fóliou Heatflow® je ekonomicky výhodnejšie ako iné alternatívne druhy vykurovania. Pri porovnaní s elektrickým kúrením tradičných druhov, napríklad využitím pásmového termostatu, môžeme dosiahnuť úsporu ekonomických prostriedkov až do výšky 40 %.

 • Výhodná cena - prijateľná kúpna cena a nízke zriaďovacie náklady patria medzi ďalšie neprehliadnuteľné benefity. Prinášame tak na trh moderný systém vykurovania, ktorý je navyše cenovo dostupný pre všetkých.

 • Rýchlosť montáže i demontáže - technológia Heatflow® je veľmi obľúbená aj kvôli jednoduchej a rýchlej inštalácii celého systému. Samotná montáž sa nemusí podriaďovať viacerým stavebným obmedzeniam. Inštalácia sa vykonáva na akýkoľvek suchý podklad bez ohľadu na tvar a veľkosť vyhrievanej plochy. Navyše vyhrievacia fólia Heatflow® disponuje možnosťou opätovného použitia.

 • Životnosť viac ako 30 rokov - unikátny technologický patent vyhrievacej uhlíkovej infračervenej fólie Heatflow® vyvinutý spoločnosťou NAOS Co. Ltd. predĺžil dobu využívania fólie na viac ako 30 rokov. Ako jedni z mála na trhu EÚ tak ponúkame spoľahlivý vyhrievací systém so životnosťou niekoľkonásobne dlhšou ako iné alternatívne druhy vykurovania.

 • Vysoká rýchlosť ohrevu - len 5 minút stačí na dosiahnutie maximálnej požadovanej teploty fólie Heatflow® . Na rozdiel od systému vodného kúrenia nie je potrebná predbežná príprava na ohrev vody.

 • Záruka 10 rokov - záruka v trvaní 10 rokov sa vzťahuje výlučne na uhlíkovú infračervenú vyhrievaciu technológiu Heatflow® . Výrobca ani dodávateľ nezodpovedajú za škody spôsobené neodbornou manipuláciou a neodbornými zmenami štruktúry fólie.

HEATFLOW® - Vaše teplo domova - TAJOMSTVO UKRYTÉ  V TECHNOLÓGII...

AKO FUNGUJE VYKUROVANIE HEATFLOW®

Heatflow® ako jediný celoplošne vykurujúci systém rýchlo a rovnomerne nahreje celú plochu Vašej podlahy. Celoplošne a rovnomerne nahriata podlaha následne efektívne vysála teplo do ostatných častí konštrukcie stavby - stien a stropu, ktoré sa celoplošne a hĺbkovo naakumulujú teplom. Celoplošne, rovnomerne a hĺbkovo nahriata konštrukcia stavby, teda podlaha, steny a strop, odovzdáva teplo rovnomerne do vzduchu v interiéry. Dosiahneme tak najvyšší tepelný komfort, nakoľko získame rovnomerne rozložené teplo v priestore a príjemne teplú, nie však prekúrenú podlahu. Získame tiež zdravé vnútorné prostredie, nakoľko v ňom dochádza k eliminácii vírenia vzduchu a prachu, ako aj zabraňovaniu usádzania vlhkosti a vzniku plesní v konštrukcii stavby. Tá je ideálne nahriata teplom, zatiaľ čo vzduch v priestore nie je vysušený.

Pri stropnom variante Heatflow® je spôsob nahriatia konštrukcie stavby a vzduchu v priestore v princípe rovnaký, postupuje však obrátene, nakoľko zdroj tepla je umiestnený v strope. Efektívne nahriatie konštrukcie stavby zo stropu umožňuje Heatflow® z dôvodu, že je sálavým a akumulačným vykurovaním v pravom zmysle slova. Iné vykurovacie systémy, ohrievajúce prioritne vzduch v interiéry, by preto neboli v stropnom variante vykurovania porovnateľne efektívne, keďže teplý vzduch, ktorý by od stropu nahrievali, z fyzikálneho hľadiska stúpa smerom hore. Heatflow® však efektívne nahreje aj zvyšok konštrukcie stavby - steny a podlahu, ktoré následne rovnomerne sálajú teplo do priestoru.


ZDRAVÉ TEPLO

Doprajte si s fóliou Heatflow® naozaj "Zdravé teplo"

Teplo biologicky optimálne pre náš organizmus

Infračervené žiarenie sa skladá z viacerých typov vĺn. Pre človeka sú najcennejšie vlny ďalekého rozsahu, ktoré sú vysielané aj fóliou Heatflow a sú pre nás ako vlastné.

Životnosť viac ako 30 rokov

Unikátny technologický patent vyhrievacej uhlíkovej infračervenej fólie Heatflow® vyvinutý spoločnosťou NAOS CO. predĺžil dobu využívania fólie na viac ako 30 rokov.

Preukázateľné antibakteriálne účinky

Fólia Heatflow preukazuje antibakteriálny účinok v dôsledku nasýtenia vzduchu aniónmi. Efektivita antibakteriálneho účinku bola testami stanovená na 72,6%.

Zlepšíme kvalitu vzduchu Vašich miestností

Na základe výsledkov testu bolo stanovené, že fólia heatflow zlepšuje kvalitu vzduchu na 81% v priebehu 2 hodín, pričom nevysušuje vzduch v miestnosti.

Výrazná úspora energie

Pri porovnaní s elektrickým kúrením tradičných druhov môžme dosiahnuť úsporu ekonomických prostriedkov až do výšky 40%.

Vysoká rýchlosť ohrevu fólie

Len 5 minút je potrebných na dosiahnutie maximálnej požadovanej teploty fólie Heatflow. Na rozdiel od systému vodného kúrenia nie je potrebná predbežná príprava na ohrev vody.

Nevystavíme Vás nežiaducemu elektromagnetickému žiareniu

Fólia Heatflow nie je zdrojom elektromagnetického žiarenia čo je potvrdené EMS testom, švajčiarskou certifikáciou spoločnosti SGS.

Rýchla montáž a sprevádzkovanie

Systém Heatflow je obľubený kvôli rýchlej inštalácii a aj kvôli tomu, že sa nemusí podriaďovať  viacerým stavebným obmedzeniam, je možné ho inštalovať bez ohľadu na tvar a veľkosť vykurovanej plochy.

10 rokov záruka spoľahlivosti

Na vykurovaciu fóliu heatflow sa vzťahuje 10-ročná záruka za predpokladu, že vykurovací systém bude inštalovaný oprávnenou spoločnosťou bez dodatočných neodborných zásahov do inštalácie.

Výhodná cena

Prijateľná zriaďovacia cena a nízke prevádzkové náklady patria medzi neprehliadnuteľné benefity. Tým, že vykurovací systém heatflow je bezúdržbový, šetrí navyše Vaše náklady na servis a každoročné revízne prehliadky.

Mimoriadne tenká

Vykurovacia fólia heatflow sa vyznačuje svojou mimoriadnou hrúbkou 0,5 mm. Ide o unikátny vykurovací systém novej generácie, ktorý je technologicky patentovaný a zásadne prevyšuje možnosti iných druhov vykurovania.

Široké spektrum využitia

Vykurovacie fólie heatflow Vás neobmedzujú pri jej použití je ju možné aplikovať ako podlahové, stropné, aj ako stenové vykurovanie. Je možné ju použiť vo všetkých typoch objektov, či už v novostavbách alebo pri rekonštrukciách.


Rýchla a presná regulácia

      V stavbách súčasnosti, ktoré sa vyznačujú najmä svojou nízkou energetickou náročnosťou, prípadne až pasívnym štandardom, je pre dosiahnutie vysokého tepelného komfortu a úspory energie, kľúčovou, okrem rovnomernosti distribuovania tepla, tiež schopnosť presnej a rýchlej regulácie vykurovacieho systému. V dnešnej dobe, kedy sú bežné citeľné zmeny teplôt v exteriéry či už v rámci príslušného dňa alebo po sebe nasledujúcich dní, je nevyhnutné vykurovať stavbu technológiou, ktorá na ne dokáže promptne reflektovať.

Podľa zvoleného spôsobu regulácie umožňuje Heatflow® sám alebo na pokyn majiteľa veľmi rýchlo a presne reagovať na potrebu zvýšenia alebo zníženia teploty v interiéry. Na rozdiel od vodných vykurovacích systémov, rýchlosť regulácie Heatflow® nie je negatívne ovplyvnená časom potrebným pre nahriatie a transport média - vody alebo naopak časom potrebným pre jej vychladnutie.

Heatflow® dávkuje teplo presne v takej miere, aby každý užívateľ vzhľadom na vlastnosti konkrétnej stavby a jeho individuálne požiadavky dosiahol stav vysokého tepelného komfortu a tepelnej rovnováhy. Nebude pritom pociťovať nežiaduce javy, ako napríklad chlad alebo prekúrenie.

Okrem toho, s vykurovaním Heatflow® môžeme regulovať teplotu každej miestnosti v stavbe individuálne a nezávisle od regulácie teplôt v iných miestnostiach.

Digitálny WIFI termostat Heatflow® 03H s dotykovým displejom je základnou voľbou regulácie vykurovania.

Výhody:

 • Presnosť regulácie vykurovania na základe vyhodnocovania údajov z podlahového a priestorového senzoru súčasne.
 • Veľký, prehľadný a plne dotykový displej.
 • Možná individualizácia režimov vykurovania.
 • Možnosť regulácie vykurovania na diaľku cez WIFI vďaka mobilnej aplikácii pre Android alebo iOS.
 • Zachovanie nastavení aj v prípade výpadku prúdu.

Chytrá regulácia

Heatflow® možno regulovať aj prostredníctvom chytrých riadiacich systémov, medzi ktorých hlavné výhody patrí:

 • Autonómna regulácia bez potreby zásahu človeka do riadenia.
 • Napojiteľnosť a zosúladenie regulácie s inými elektro- zariadeniami v domácnosti, napr. tieniacou technikou, chladiacou technikou, rekuperáciou či bezpečnostným systémom.
 • Ovládanie cez vzdialený prístup.
 • Zníženie nárokov na hlavný istič. ( Prispôsobenie výkonu kúrenia vzhľadom na parametre hlavného ističa )

Bezporuchová a bezúdržbová prevádzka

Heatflow® je vynikajúcim príkladom toho, ako vie byť jednoduché riešenie účinné a komfortné.

Systém Heatflow® je, na základe našej profesionálnej projekcie a odbornej inštalácie, umiestnený priamo v želanej vykurovanej miestnosti, kde je napájaný z elektrickej siete. Pre svoju činnosť nepotrebuje žiadne iné zariadenie slúžiace na výrobu tepelnej energie, ako napríklad plynový kotol alebo tepelné čerpadlo používané pri vodných vykurovacích systémoch. Vykurovacia fólia Heatflow® neobsahuje žiadne elektronické alebo mechanické súčasti, ktoré by vyžadovali servis, revíziu, opravy či výmenu. Heatflow® nepotrebuje ani žiadnu komplikovanú sústavu slúžiacu na transport média (napr. vody) zo zdroja výroby tepelnej energie do miestností, kde vyrobené teplo skutočne potrebujeme. Okrem toho, samotná vykurovacia fólia Heatflow®, ako aj ostatné súčasti vykurovacieho systému sú vyrobené z vysoko kvalitných a odolných overených materiálov.

Práve pre svoju jednoduchosť a odolnosť sa Heatflow® vyznačuje bezporuchovou a bezúdržbovou prevádzkou, ako i dlhou životnosťou totožnou so životnosťou samotnej stavby. Okrem najvyššieho tepelného komfortu vám tak poskytuje aj komfort úžitkový, pretože s vykurovaním Heatflow® nebudete mať žiadne starosti, stratu času spojenú s jeho servisom či výmenou, ako ani žiadne dodatočné finančné výdavky, ktoré sú s týmito činnosťami pri iných vykurovacích systémoch bežne spojené.


Široké spektrum využitia Heatflow®

       Heatflow® je vykurovanie univerzálne využiteľné v širokom spektre stavieb súčasnosti, a to najmä v nízko energetických a pasívnych rodinných domoch, ale aj rekreačných objektoch, ubytovacích zariadeniach či v administratívnych priestoroch. Je možné ho však použiť i na vykurovanie priemyselných objektov, skladových priestorov, ako aj objektov s osobitnou potrebou dodania tepla, napr. wellness centier. Heatflow® je vynikajúcim vykurovaním aj do starších objektov a historických objektov, avšak za podmienky, že prešli rekonštrukciou. Systém je uplatniteľný pri rozličných konštrukčných materiáloch, a to najmä pri murovaných stavbách z tehly alebo z pórobetónu, drevostavbách a keramických stavbách.


Podlahové vykurovanie Heatflow®

Umiestnenie vykurovania Heatflow® do podlahy predstavuje najbežnejší a najkomfortnejší druh vykurovania stavby. Presné umiestnenie Heatflow® v skladbe podlahy posudzujeme vždy individuálne vzhľadom na priestorové možnosti, želanie klienta a ďalšie skutočnosti.

Najčastejšie však Heatflow® inštalujeme na podlahovú tepelnú izoláciu, prípadne na iný rovný a pevný podklad. Následne sa na systém Heatflow® aplikuje akumulačná a roznášacia hmota, ktorou je anhydritový poter, cementový poter alebo sadro vláknitá doska. Na túto hmotu sa následne položí finálna podlahová krytina, pričom sa pri jej voľbe nemusíte nijako obmedzovať. Nezáleží na tom, či pôjde o drevenú podlahu, laminátové parkety, keramickú dlažbu, linoleum, koberec, liatu epoxidovú podlahu alebo iný materiál; stačí, že pôjde o krytinu vhodnú pre podlahové vykurovanie.


Stropné vykurovanie Heatflow®

         V prípade, že inštalácia podlahového vykurovania Heatflow® nie je do podlahy dobre možná, napríklad z dôvodu nedostatku miesta, odporúčame realizáciu stropného vykurovania Heatflow®, ktoré v porovnaní s inými vykurovacími systémami dokáže stále zabezpečiť veľmi vysoký tepelný komfort a úžitkový komfort.

         Pri stropnom variante Heatflow® je spôsob nahriatia konštrukcie stavby a vzduchu v priestore v princípe rovnaký ako pri podlahovom vykurovaní Heatflow®, postupuje však obrátene, nakoľko zdroj tepla je umiestnený v strope, konkrétne na konštrukcii v sadrokartónovom alebo kazetovom podhľade. Efektívne nahriatie konštrukcie stavby zo stropu umožňuje Heatflow® z dôvodu, že je sálavým a akumulačným vykurovaním v pravom zmysle slova. Iné vykurovacie systémy, ohrievajúce prioritne vzduch v interiéry by preto neboli v stropnom variante vykurovania porovnateľne efektívne, keďže teplý vzduch, ktorý by od stropu nahrievali, z fyzikálneho hľadiska stúpa smerom hore. Heatflow® však efektívne nahreje aj zvyšok konštrukcie stavby - steny a podlahu, ktoré následne rovnomerne sálajú teplo do priestoru.

Zriaďovacie náklady

Heatflow® je jednoduchý, účinný a vysoko komfortný systém vykurovania. Je precízne vyrobený z kvalitných materiálov a vyznačuje sa veľmi dlhou životnosťou. Napriek tomu má priaznivé vstupné náklady. Je to dané z veľkej miery tým, že neobsahuje žiadne komplikované mechanické, elektronické alebo iné súčasti, ktoré podstatným spôsobom zvyšujú cenu pri iných vykurovacích systémoch. Heatflow® je cenovo dostupným vykurovaním.

Veľký kontrast vidieť napríklad v porovnaní s vodným podlahovým kúrením, pri ktorom je voda ako nevyhnutné médium najčastejšie ohrievaná plynovým či elektrickým kotlom alebo tepelným čerpadlom a následne je v objekte distribuovaná komplikovanou sústavou potrubia a súvisiacich zariadení. Nehovoriac o nákladoch spojených s vybudovaním technickej miestnosti alebo kotolne, ako i výdavkoch spojených s pravidelnou starostlivosťou o tento komplikovaný systém pozostávajúcou najmä z údržby, revízií a výmeny súčiastok, pričom po uplynutí životnosti zariadenia, ktorá sa zďaleka nerovná životnosti samotnej stavby, je potrebné zdroj vykurovacieho systému úplne vymeniť.

Úspora energie

Vďaka svojim vlastnostiam sa vykurovací systém Heatflow® zahrieva už pri minimálnej spotrebe elektrickej energie, pričom vyrobené teplo veľmi účinným spôsobom odovzdáva ďalej do okolitého prostredia. Vďaka našej odbornej projekcii, vhodnej dimenzácii vykurovania a správnej voľby jeho regulácie vieme dosiahnuť stav vysokého tepelného komfortu pri nízkych prevádzkových nákladoch individuálne pre vašu stavbu.


Heatflow® vs. iné systémy

Podlahové kúrenie    HEATFLOW®

Maximálny komfort

S vykurovaním Heatflow® nebudete pociťovať nežiaduce javy, ako napríklad chlad alebo prekúrenie, ale dokonale rozložené teplo v priestore. S vykurovaním Heatflow® je rovnomerne nahriata podlaha, rovnomerne a hĺbkovo nahriata konštrukcia stavby a práve pre svoju jednoduchosť a odolnosť sa vyznačuje bezporuchovou a bezúdržbovou prevádzkou, ako i dlhou životnosťou. Okrem najvyššieho tepelného komfortu vám tak poskytuje aj komfort úžitkový, pretože s vykurovaním Heatflow® nebudete mať žiadne starosti, stratu času spojenú s jeho servisom či výmenou, ako ani žiadne dodatočné finančné výdavky, ktoré sú s týmito činnosťami pri iných vykurovacích systémoch bežne spojené.

Priaznivé vstupné náklady a nízke prevádzkové náklady

Výrazná úspora energie - vykurovanie miestností celoplošnou vyhrievacou fóliou Heatflow® je ekonomicky výhodnejšie ako iné alternatívne druhy vykurovania. Pri porovnaní s elektrickým kúrením tradičných druhov, napríklad využitím pásmového termostatu, môžeme dosiahnuť úsporu ekonomických prostriedkov až do výšky 40 %.
Výhodná cena - prijateľná kúpna cena a nízke zriaďovacie náklady patria medzi ďalšie neprehliadnuteľné benefity. Prinášame tak na trh moderný systém vykurovania, ktorý je navyše cenovo dostupný pre všetkých.

Efektívna regulácia

Heatflow® sám alebo na pokyn majiteľa veľmi rýchlo a presne reagovať na potrebu zvýšenia alebo zníženia teploty v interiéri. Na rozdiel od vodných vykurovacích systémov, rýchlosť regulácie Heatflow® nie je negatívne ovplyvnená časom potrebným pre nahriatie a transport média - vody alebo naopak časom potrebným pre jej vychladnutie. Heatflow® dávkuje teplo presne v takej miere, aby každý užívateľ vzhľadom na vlastnosti konkrétnej stavby a jeho individuálne požiadavky dosiahol stav vysokého tepelného komfortu a tepelnej rovnováhy. Nebude pritom pociťovať nežiaduce javy, ako napríklad chlad alebo prekúrenie, ale dokonale rozložené teplo v priestore. S vykurovaním Heatflow® je rovnomerne nahriata podlaha, rovnomerne a hĺbkovo nahriata konštrukcia stavby.

Zdravá mikroklíma

Zdravá vnútorná klíma - zlepšuje kvalitu vzduchu, nevysušuje vzduch v miestnostiach, eliminuje vírenie prachu, zabraňuje tvorbe plesní a roseniu okien. Vykurovacie fólie Heatflow® majú navyše preukázateľné antibakteriálne účinky.

Žiadna starostlivosť

Systém Heatflow® je umiestnený priamo v želanej vykurovanej miestnosti, kde je napájaný z elektrickej siete. Pre svoju činnosť nepotrebuje žiadne iné zariadenie slúžiace na výrobu tepelnej energie, ako napríklad plynový kotol alebo tepelné čerpadlo
používané pri vodných vykurovacích systémoch. Vykurovacia fólia Heatflow® neobsahuje žiadne elektronické alebo mechanické súčasti, ktoré by vyžadovali servis, revíziu, opravy či výmenu. Heatflow® nepotrebuje ani žiadnu komplikovanú sústavu slúžiacu na transport média (napr. vody) zo zdroja výroby tepelnej energie do miestností, kde vyrobené teplo skutočne potrebujeme. Okrem toho všetky súčasti vykurovacieho systému sú vyrobené z vysoko kvalitných a odolných overených materiálov. Práve pre svoju jednoduchosť a odolnosť sa Heatflow® vyznačuje bezporuchovou a  bezúdržbovou prevádzkou, ako i dlhou životnosťou.

Vodné podlahové kúrenie

Nedostatočný komfort

Malá plocha samotného vykurovacieho telesa napriek prítomnosti akumulačnej hmoty nedokáže dostatočne rovnomerne a na konštantnú teplotu nahriať podlahu. Tá býva často prekúrená. Vodné podlahové kúrenie nedokáže rovnomerne a hĺbkovo nahriať konštrukciu stavby teplom, ako ani dosiahnuť stav tepelnej rovnováhy v priestore.

Vysoké vstupné náklady a ich pravidelné zvyšovanie

Práve prítomnosť mnohých komplikovaných mechanických a elektronických súčastí, ako aj potreba nepriamych vstupných investícií spojených napr. s vybudovaním technickej miestnosti alebo privedením plynovej prípojky na pozemok spôsobujú vysoké vstupné náklady vykurovacieho systému. Zaobstaraním vykurovacieho systému sa začína pravidelné vynakladanie financií na jeho servis a údržbu. Pridružia sa tiež výdavky na výmenu súčiastok a následne, po uplynutí relatívne krátkej životnosti aj výmenu samotného zdroja tepla. Spoločnosti predávajúce vodné vykurovacie systémy vedia, že vstupná cena či orientačný výpočet nákladov na spotrebu energie zďaleka nepredstavujú celkovú cenu vykurovania.

Pomalá a nepresná regulácia

Zdroj tepla je umiestnený zväčša v samostatnej technickej miestnosti. Po vyrobení tepelnej energie je potrebné transportovať ohriate médium - vodu, systémom vodných potrubí do miestností, do ktorých je nutné vyrobené teplo transportovať (obývacia izba, kúpeľňa, spálňa a pod.). Transportom média dochádza k zbytočnej strate energie a času. V danej miestnosti sa nachádza tzv. vodný had, ktorý sám svojou plochou zaberá iba približne 30% z plochy celej miestnosti. Kvôli malej vykurovacej ploche pomalým spôsobom nahrieva akumulačnú hmotu a zvyšnú vrstvu podlahy. Podobne pomaly prebieha jeho ochladenie v prípade potreby zníženia teploty v miestnosti, a to vďaka veľkej zotrvačnosti nahriatej vody.

Nepodporuje zdravú mikroklímu

Od nedokonale nahriatej podlahy sa prioritne ohrieva chladnejší vzduch, ktorý je s ňou v  kontakte. Teplý vzduch prirodzene stúpa smerom hore, pričom dochádza k víreniu prachu. Konštrukcia sa nedokáže hĺbkovo nahriať teplom, a preto je v nej priestor pre vlhkosť spojenú s možnou tvorbou plesní.

Poruchový a hlučný zdroj tepla, ktorý si vyžaduje pravidelnú starostlivosť

Vodné podlahové kúrenie predstavuje komplikovaný systém pozostávajúci zo zdroja tepla, vodného potrubia a množstva ďalších mechanických či elektronických súčastí. Najčastejším zdrojom tepla je plynový kotol alebo tepelné čerpadlo, ktoré sami obsahujú mnoho súčiastok náchylných na opotrebenie a kazovosť. Preto je potrebný pravidelný servis, revízie a neskôr výmeny súčiastok. Po uplynutí relatívne krátkej životnosti nasleduje úplná výmena zariadenia s potrebou kúpy nového. Uvedený cyklus značne zvyšuje cenu vykurovacieho systému.

Odporový vykurovací kábel

Nedostatočný komfort 

   Bez ohľadu na to, či je odporový vykurovací kábel inštalovaný v podlahe voľne alebo vo forme tzv. vykurovacej rohože, ide o malý zdroj tepla, ktorý z celkovej plochy podlahy zaberá približne iba 25%. Malá plocha samotného vykurovacieho telesa ani v prípade inštalácie vykurovania pod akumulačnú hmotu nedokáže dostatočne rovnomerne nahriať podlahu tak, aby v každom bode dosahovala rovnakú ideálnu teplotu. Tento jav je v prípade inštalácie odporového kábla priamo pod nášľapnú podlahovú krytinu ešte markantnejší. Elektrický odporový kábel nedokáže rovnomerne a hĺbkovo nahriať konštrukciu stavby teplom, ako ani dosiahnuť stav tepelnej rovnováhy v priestore.

Vysoké prevádzkové náklady

Odporový vykurovací kábel alebo rohož radíme z hľadiska vstupných nákladov medzi najlacnejšie druhy podlahového vykurovania. Avšak vzhľadom na ich vlastnosti, ktoré nie sú ideálne pre vykurovanie moderných stavieb, resp. zateplených objektov, sa vyznačujú vysokou spotrebou elektrickej energie, ktorá, v závislosti od konkrétnych parametrov stavby, môže byť až o 50% vyššia než pri vykurovaní Heatflow®. Majiteľ tak v konečnom dôsledku výrazne preplatí pôvodné vstupné náklady na vykurovanie.

Nedokonalá regulácia

Rýchlosť a presnosť regulácie tohto typu podlahového vykurovania je značne limitovaná jeho vlastnosťami, a to najmä malou vykurovacou plochou, následným dlho trvajúcim ohrevom tej časti podlahy, pod ktorou sa zdroj tepla nenachádza, ako aj potrebou nahriatia na zbytočne vysoké teploty.

Nepodporuje zdravú mikroklímu

Od nedokonale nahriatej podlahy sa prioritne ohrieva chladnejší vzduch, ktorý je s ňou v kontakte. Teplý vzduch prirodzene stúpa smerom hore, pričom dochádza k víreniu prachu. Konštrukcia sa nedokáže hĺbkovo nahriať teplom, a preto je v nej priestor pre vlhkosť spojenú s možnou tvorbou plesní.

Prekúrená podlaha a prekúrený vzduch v priestore

Pre malú plochu samotného zdroja tepla je odporový vykurovací kábel nutné nahrievať na zbytočne vysoké teploty; jeho bežná prevádzková teplota predstavuje približne 65°C až 70°C. To spôsobuje značný diskomfort v podobe prekúrenej nášľapnej vrstvy podlahy a následné prekurovanie vzduchu v miestnosti. Navyše, pri inštalácii priamo pod nášľapnú podlahovú vrstvu dochádza k ešte markantnejšiemu striedaniu intervalov prekúrenia a chladu v podlahe, čo je spôsobené striedaním jednotlivých vykurovacích cyklov.


NAŠE SLUŽBY

Našou hlavnou prioritou je kvalitná montáž celoplošného kúrenia Heatflow a zabezpečenie efektívneho nízkonákladového vykurovania obytných, ale aj neobytných priestorov.

Poradenstvo
- celoplošné vykurovanie Heatflow®

     V rámci našich služieb pre klientov poskytujeme poradenstvo ohľadom celoplošného vykurovania objektov - obytných i neobytných priestorov. Predstavíme ako celý systém pracuje, aké výhody prinesie oproti iným spôsobom vykurovania. Na základe dodaných projektov vypracujeme cenovú ponuku šitú na mieru pre Vašu stavbu.

Návrh, dodávka a realizácia -celoplošné vykurovanie Heatflow®

    Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby pre klientov. Po naštudovaní projektovej dokumentácie stavby vypracujeme návrh vrátane cenovej ponuky pre celoplošný vykurovací systém Heatflow. Po zapracovaní všetkých prípadných požiadaviek zrealizujeme samotnú inštaláciu. V prípade požiadaviek klienta vieme zabezpečiť aj zaliatie hotového podlahového vykurovacieho systému, prípadne nainštalovať inteligentné riadenie.

Záručný a pozáručný servis
- celoplošné vykurovanie Heatflow®

    V rámci našich služieb poskytujeme záručný aj pozáručný servis. Po nainštalovní a zaliatí vykurovacieho systému zabezpečíme korektné spustenie celého systému a odovzdáme klientovi do užívania. Počas záručnej doby zabezpečíme výjazd k prípadnej poruche v čo najkratšom termíne. Po skončení záruky zabezpečíme servis pri odstraňovaní porúch, i keď vykurovací systém Heatflow je takmer bezúdržbový.

FOTOGALÉRIA

Fotogaléria niektorých zrealizovaných inštalácii vykurovacieho systému Heatflow v obytných priestoroch.

PÁČI SA VÁM NAŠA PRÁCA?